Behov for lægevagten eller skadestuen?

Hvis man har brug for at kontakte lægevagten, dvs. læge uden for egen læges konsultationstid, er det i dag (fra og med 1.1.2014) akuttelefonen, man skal ringe til. Hvis man bor i Region Hovedstaden, er nummeret 1813. Numrene i de øvrige regioner fremgår af grafikken nedenfor.

Også hvis man skal på skadestuen, skal man ringe til akuttelefonen og aftale det. Det er hvad myndighederne ønsker for at lette deres arbejde. Men hensynet til liv og velfærd bør altid komme i første række. Derfor skal man nu som altid ringe 112, når det er allermest akut, så der kan komme en ambulance.

De psykiatriske akutmodtagelser kræver ingen forudbestilling. Der findes fx en på Gentofte Hospital. Her kan man henvende sig døgnet rundt og der er mulighed for at blive indlagt nogle dage. Denne mulighed er der mange, som ikke kender til – desværre.

Der findes også en mulighed for at blive kontrolleret anonymt for kønssygdomme. Det er på Bispebjerg Hospital, som ligesom Gentofte Hospital er i Hovedstadsområdet.

Vær også opmærksom på, at akutte tandskader sommetider ikke kræver egenbetaling modsat tandbehandling i almindelighed.

 

Med forbehold for evt. fejl eller senere ændringer Kilde: fitness-blog.dk

Klik på plustegnet øverst i højre hjørne for at se billedet i fuld størrelse.Med forbehold for evt. fejl eller senere ændringer
Kilde: fitness-blog.dk

Akuttelefonen har været kritiseret en del, fordi man lader sygeplejersker bemande den. Derfor har nogle læger i Nordsjælland oprettet en privat ordning, hvor man taler med en læge ligesom man gjorde, da det hed lægevagten.

Personligt synes jeg det offentlige tilbud virker som en forringelse. Der er læger, som igennem mange år er uddannede til at kende og kunne spotte en mangfoldighed af symptomer og sygdomme. Så er det da mærkeligt, at man i de enkelte regioner, som betjener et stort antal borgere, ikke synes det er værd at bruge penge på uddannede læger i en så vigtig funktion, som kan handle om liv eller død for det enkelte menneske.

Hvis du har nogle synspunkter eller erfaringer, er du meget velkommen til at kommentere nedenfor.

Sorry but your country is blacklisted due to high spam amount!
You are not allowed to post any comments!